Místní rodáci a významné osobnosti

Jiří STECKEL (1694-1796)

Farář, nejvýznamnější z hornocerekvických bartolomitů (sdružení světských kněží), zasloužil se také o vnitřní výzdobu kostela Zvěstování Páně.

Josefína DVOŘÁKOVÁ - HAVLÍČKOVÁ (1791-1884)

Matka Karla Havlíčka Borovského se narodila 14. srpna Na Sádkách v čp.95 jako dcera zdejšího sládka a měšťana Josefa Dvořáka. Za Matěje Havlíčka, kupce z Borové, se provdala v místním kostele 29. května 1818 a v roce 1821 se jim narodil syn Karel. Ulice z Horní Cerekve směrem na Jihlavu byla v roce 1934 pojmenována Havlíčkova, protože tudy byl 16. prosince 1851 eskortován Karel Havlíček Borovský z Německého Brodu do Brixenu.

Josef ŠEJNOST (1878-1941)

Sochař a medailér se narodil v nedalekém Těšenově. Proslavil se stavbou Větrného zámečku na známém poutním místě - blízkém Křemešníku.

Josef BODLÁK (1886-1983)

Ředitel školy v Horní Cerekvi v letech 1931-1941, kronikář obce v období 1934-1967, aktivně zapojen do veřejného dění.

Josef BARTŮNĚK (1902-1955)

Známý místní malíř, autor vyobrazení znaku Horní Cerekve v nejstarším svazku obecní kroniky.

Jan PERNIKÁŘ (1903-1976)

Pilot a důstojník Československé armády, absolvent francouzské letecké školy v Paříži, za II. světové války byl organizátorem a účastníkem zahraničního odboje ve Francii i v Anglii. Napsal první československou učebnici o navigaci, která byla vydána i v zahraničí. V roce 1994 byl Im memorian povýšen do generálské hodnosti.

František ŠVEJDA (1903-1980)

Odborný učitel, autor publikace o Horní Cerekvi - Črty z minulosti do přítomnosti.

MUDr. Josef DOLEŽAL (1904-1977)

Významný obvodní lékař v letech 1933-1971, v roce 1950 založil v Horní Cerekvi místní organizaci Červeného kříže.

MUDr. Jiří MOTÝL (1908-1977)

Významný lékař, který působil hlavně na jihlavsku.

ThDr. Jaroslav KADLEC (1911-2004)

Kněz, absolvent teologické fakulty Karlovy univerzity, profesor a spisovatel. V letech 1939-1949 přednášel v českobudějovickém semináři církevní dějiny a dějiny křesťanského umění. V letech 1958-1960 byl vězněn a do roku 1968 nesměl veřejně působit v duchovní správě. Je autorem mnoha knih, které v období totalitního režimu vydával hlavně v zahraničí. Vedle své bohaté pedagogické a vědecké činnosti nikdy neopomíjel pastorační kněžskou službu.
V sobotu 10.března 2001 oslavil pan Prof. ThDr. Jaroslav Kadlec 90.rok svého života. Při této příležitosti sloužil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horní Cerekvi děkovnou mši svatou českobudějovický biskup Antonín Liška. K významným gratulantům se připojil i starosta města Ing.Jaroslav Andrle, který předal váženému jubilantovi dekret o udělení čestného občanství.

RNDr. PhMr. Josef STEJSKAL (1922-1998)

Doktor přírodních věd, jeho oborem byla fytoterapie - léčba rostlinami. O této léčebné metodě napsal několik odborných publikací. V 70. a 80. letech byl masérem našich vrcholových sportovců (Čáslavská, Kodeš, Lendl, apod.). V Horní Cerekvi působil v období 1977-1993 jako lékárník.

Josef DVOŘÁK (25.4.1942)

Populární herec a komik se narodil v čp.7 na náměstí. V současné době je ředitelem Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
Hostem prvního městského plesu, který se konal 16.února 2001 v Kulturním domě v Horní Cerekvi, byl Josef Dvořák. Známý herec je místním rodákem a na plese obdržel s rukou starosty dekret o udělení čestného občanství Města Horní Cerekev.
"V Horní Cerekvi jsem se narodil, ale dlouho jsem zde nepobyl. Jenom první tři roky života. Bydleli jsme v hotelu Svoboda. Rodiče byli obchodníci, což jim vlastně bylo předurčeno. Maminčin tatínek, tedy můj dědeček, jí kdysi pořídil v Horní Cerekvi koloniál. Obchůdek malý jako dlaň. V malé místnosti byl pultík, před něj se vešly tak dvě, tři zákaznice. Maminka prodávala turecký med a cikorku, bonbony a mouku a ještě další nezbytné suroviny k vaření, ale ty už mě nezajímaly tolik jako sladkosti." Vzpomínal pan Josef Dvořák na své dětství.

Ing. Leopold KOUŘIMSKÝ

Založil v Horní Cerekvi Nadaci pro chudé studenty. Mnozí zdejší rodáci jemu vděčí za své vzdělání. V roce 1934 byla na jeho počest pojmenována ulice z Horní Cerekve směrem na Nový Rychnov.

Václav POLÍVKA

Malíř obrazů, maloval hlavně pro městskou galerii v Pelhřimově.

Autor článku: Ing. Jaroslav Andrle, starosta