Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK


Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Sázava, Marschal - kabel NN, E.ON Distribuce a.s. 18.02.2020 05.03.2020
usnesení o ustanovení opatrovníka 06.02.2020 22.02.2020
usnesení o ustanovení opatrovníka 06.02.2020 22.02.2020
Obecně závazná vyhláška č.11/2019 17.12.2019 31.01.2021
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č.9/2019 02.12.2019 18.12.2021
o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.10/2019 02.12.2019 18.12.2021
o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č.7/2019 20.06.2019
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním polatku za ubytovací kapacitu
Obecně závazná vyhláška č.8/2019 20.06.2019
o době nočního klidu
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 21.05.2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 21.05.2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 21.05.2019
o místním poplatku za psů
Obecně závazná vyhláška č.5/2019 21.05.2019
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku za ubytovací kapacitu
Obecně závazná vyhláška č.6/2019 21.05.2019
kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města
Vyhláška 1/2016 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 19.03.2019
Obecně závazná vyhláška města Horní Cerekev č.1/2019 O místních poplatcích 11.01.2019 27.01.2021

Úřední oznámení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výsledky rozboru pitné vody - Horní Cerekev 12.02.2020 28.02.2020
Výsledky rozboru pitné vody - Hříběcí 12.02.2020 28.02.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO SOMPO 16.01.2020 01.02.2023
dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Závěrečný účet města Horní Cerekev za rok 2018 21.06.2019
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města.
Závěreční účet DSO Nová Lípa 21.06.2019
Zápis ze shromáždění starostů 2019
7. Setkání starostů v rámci projektu CSS
ROZPOČET DSO SOMPO rok 2019 17.06.2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu 10.06.2019
Návrh závěrečného účtu města Horní Cerekev za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města 30.05.2019
Uzavírka v ulici Březinova 29.05.2019
Upozorňujeme občany na plánovanou uzavírku části ulice Březinova v termínu 29.5-10.6.2019. Na přiložené mapce jsou vyznačeny objízdné trasy. Investorem je KSÚS. Rekonstrukci povrchu vozovky provádí fa.Swietelsky stavební s.r.o.
Výsledky voleb do EP 2019 28.05.2019
Výběrové řízení na dodavatele IT technologie do ZŠ Horní Cerekev 24.05.2019
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku IT technologie na akci: Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev - dodávka výpočetní techniky
Střednědobý rozpočtový výhled města na období 2020-2021 - schválený 22.05.2019
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU VÝUKOVÝCH POMŮCEK DO ZŠ 09.05.2019
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku výukových pomůcek pro akci:
Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev - výukové pomůcky
Bližší informace jsou na následujícím odkazu:
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019 07.05.2019
Výběrové řízení na OLH 18.04.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné. 16.04.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 - informace pro občany EU 08.04.2019
Počet a sídla volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019 08.04.2019
poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků ve volebním obvodu Horní Cerekev
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. 04.04.2019 31.12.2022
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA NÁBYTEK DO ZŠ HORNÍ CEREKEV 25.03.2019
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodávku nábytku pro akci:
Zkvalitnění podmínek pro výuku vybraných odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev - dodávka nábytku
Bližší informace jsou na následujícím odkazu:
Obecně závazná vyhláška města Horní Cerekev 1/2019 O místních poplatcích 11.01.2019 27.01.2021

Rada města

Zastupitelstvo města

Záměry města

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK